Декретна відпустка ФОП: п’ять основних запитань

Податки та мита

Головне управління ДФС у Черкаській області в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право!» наводить актуальні роз’яснення для жінок – фізичних осіб – підприємців, які планують декретну відпустку.

Ukrainian English Russian

1) Допомога по вагітності і пологах, надана Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, не оподатковується ПДФО та військовим збором – відповідь із ЗІР, категорія 103.02

     Згідно з частиною першою ст. 19 Закону України від 23 вересня 1999 року №1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані особи - громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.  Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом.

     Статтею 20 Закону №1105 встановлено види матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Зокрема, за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надається такий вид матеріального забезпечення як допомога по тимчасовій непрацездатності.

     Щодо оподаткування цієї допомоги, варто знати наступне. Доходом фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий зазначеною особою виключно від здійснення підприємницької діяльності. Водночас якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, ці доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими Податковим кодексом України для платників податків – фізичних осіб (п. 177.6 ст. 177 Кодексу).    Також п.п. 4 п. 292.11 ст. 292 Кодексу передбачено, що до складу доходу платника єдиного податку, визначеного ст. 292 Податкового кодексу України, не включаються, зокрема, суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відповідно до п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, зокрема, сума допомоги по вагітності та пологах, сума страхових виплат, які отримує платник податку з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законом.

Щодо військового збору, то пунктом 1.7 п.п. 16 прим.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ передбачено, що звільняються від оподаткування збором доходи, які згідно з розд. ІV Податкового кодексу України не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою).
     Таким чином, дохід, отриманий фізичною особою – підприємцем, у вигляді допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором

 

2) Не нараховується єдиний внесок на суму допомоги  по вагітності та пологах, отриману ФОП, в тому числі, підприємцями - платниками єдиного податку та особами, які провадять незалежну професійну діяльність відповідь із ЗІР, категорія 301.04.02

Принципи збору та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, платників внеску, порядок нарахування, обчислення та сплати внеску, розмір єдиного внеску визначено Законом України від 8 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». ФОП, в тому числі, ФОП платники єдиного податку та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, визначені платниками єдиного внеску відповідно до пп. 4 та 5 частини першої ст. 4 Закону №2464.

Водночас правове регулювання надання допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та вагітністю та пологами здійснюється відповідно до норм Закону №1105. Оскільки ФОП - платники єдиного податку визначають для себе базу нарахування ЄСВ самостійно, для ФОП на загальній системі оподаткування та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, базою нарахування ЄВ є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а зазначені виплати не є доходом (прибутком), отриманим від такої діяльності, то обов’язок нараховувати і сплачувати ЄВ з сум допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та по вагітності та пологах для таких осіб чинним законодавством не передбачений

 

3) Довідку про суму сплаченого ЄСВ для отримання допомоги по вагітності та пологах можна безкоштовно отримати в органах ДФСвідповідь із ЗІР, категорія 301.04.02

 Відповідно до п. 1 частини 1 ст. 6 Закону №2464 платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування має право безоплатно отримувати від органів ДФС та Пенсійного фонду в межах їх компетенції інформацію, необхідну для виконання обов’язків, покладених на платника згідно з Законом №2464, а також для підтвердження надходження до Пенсійного фонду сплачених платником сум єдиного внеску.

Таким чином, платник може звернутися до органу ДФС за основним місцем обліку з заявою довільної форми щодо отримання довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску.

Також згідно з п. 1 частини 1 ст. 12 прим. 1 Закону №2464 Пенсійний фонд  України, відповідно до покладених на нього завдань, формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру, здійснює заходи щодо надання інформації з Державного реєстру відповідно до Закону №2464. За частиною 3 ст. 20 Закону №2464 на кожну застраховану особу заводиться персональна облікова картка.

      При цьому, пунктом 4 частини 1 ст. 14 прим. 1 Закону №2464 визначено, що Пенсійний фонд України та його територіальні органи зобов’язані надавати безоплатно на вимогу застрахованих осіб інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру.
     Отже, фізична особа – підприємець може безоплатно отримати довідку про наявність / відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску в органах ДФС, а в органах Пенсійного фонду України – довідку про інформацію, що міститься у її персональній обліковій картці в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру. Довідка видається безоплатно на підставі поданої заяви.

 

4) На період декретної відпустки ФОП, яка не працює та не отримує дохід (прибуток), не звільняється від сплати єдиного внеску за себе (!)

Згідно зі ст. 4 Закону 2464 платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є, зокрема, фізичні особи – підприємці (у т.ч. ті, хто обрав спрощену систему оподаткування) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність. Вказані особи сплачують єдиний внесок незалежно від того, отримували вони дохід чи ні. Сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць – у 2018 році не менше за 819,06 грн. на місяць. Виключенням є фізичні особи – підприємці (у т.ч. ті, хто обрав спрощену систему оподаткування), які отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України від 9 липня 2003 року №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

Отже, особа, яка обліковується в ДФС як платник єдиного внеску, зобов’язана щокварталу сплачувати єдиний внесок у розмірі не меншому ніж 819,06 грн. на місяць/не менше за 2457,18 грн. за квартал. Термін сплати внеску – до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується внесок (за 2018 рік – по строку 19 квітня, 19 липня, 19 жовтня та 18 січня 2019 року).   Крім того особа, яка обліковується в ДФС як платник єдиного внеску та зобов’язана сплачувати єдиний внесок, незалежно від того, провадить діяльність чи ні, отримує  дохід (прибуток) чи ні, зобов’язана формувати та подавати за себе звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування один раз на рік за формою додатка 5 Порядку № 435) із зазначенням типу форми «початкова»:

  • до 10 лютого року, наступного за звітним періодом (роком) – для ФОП;
  • до 1 травня року, наступного за звітним – для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

     

5) Листок непрацездатності – умова звільнення ФОП – платника єдиного податку першої або другої групи від сплати єдиного податку на період тимчасової втрати працездатності у зв’язку з вагітністю та пологами – відповідь із ЗІР, категорії 107.06 та 107.12

Відповідно до п.295.5 ст.295 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.     
     Згідно із п.1 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406 із змінами та доповненнями, листок непрацездатності це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у  зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.  Таким чином, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку першої або другої групи, яка не використовує працю найманих осіб, звільняється від сплати єдиного податку на період її тимчасової втрати працездатності у зв’язку з вагітністю та пологами лише за умови підтвердження такої непрацездатності листком непрацездатності. Як визначити, скільки місяців можна не сплачувати єдиний податок за наявності листка непрацездатності – слід враховувати консультацію – відповідь на запитання ФОП першої або другої групи без найманих працівників та хвороба якої розпочалась у одному місяці та закінчилась у наступному і тривала 30 та більше календарних днів (ЗІР, категорія 107.12): «якщо  лікарняний відкрито до 20 числа місяця та закритий у наступних місяцях, то такий платник звільняється від сплати єдиного податку лише за календарні місяці тимчасової непрацездатності, а за календарний місяць, в якому відповідно до листка непрацездатності хвороба закінчилась, сплачує єдиний податок відповідно до норм Податкового кодексу України».

Погода
Погода у Черкасах

вологість:

тиск:

вітер: