Дослідити добрива, ґрунти та корми аграрії можуть у ДП «Черкасистандартметрологія»

Сільське господарство

Політика ДП «Черкасистандартметрологія» спрямована на задоволення потреб підприємств регіону та постійне вдосконалення  для того, щоб надати змогу цим підприємствам підвищити рівень якості і конкурентоспроможності продукції, яку вони виробляють.

Ukrainian English Russian

Випробувальний центр ДП «Черкасистандартметрологія» може здійснювати широкий спектр досліджень, зокрема й фахову оцінку за показниками безпеки та якості зразків такої продукції:

Добрива (мінеральні, хімічні, органічні):

визначення азоту (амонійної, амідної, нітратної форми); загальної сірки; органічної речовини; лужності; густини; гумінових кислот; калію; магнію; сульфатів; золи тощо.

Ґрунти:

визначення вологи; сухої речовини; загального азоту; нітратів; нітритів; амонію; рн; обмінної кислотності; зольності; органічної речовини; заліза; загальної сірки; марганцю, цинку; кадмію; кобальту; міді; нікелю; хрому; свинцю; фосфатів; калію; кальцію; магнію; натрію; залишкових кількостей пестицидів (хлорорганічних, фосфорорганічних, групи похідних симтриазинів, групи синтетичних пиретроїдів).

Корми для сільськогосподарських та інших тварин, сировина для їх виготовлення. Комбікорми та комбікормова сировина, премікси. Тверді залишки рослинних жирів та олій:

активність уреази; вологість; зараженість шкідниками; вуглеводи, що легко гідролізуються; домішки (металомагнітна, сторонні, мінеральні); зола; хлорид натрію; сирий жир; олія; сирий протеїн (білок, білкові речовини, азот); розчинний протеїн; білковий азот; показник водневих іонів; загальна кислотність; кислотне число жиру; перекисне число жиру; сира клітковина; кальцій; вуглекислий кальцій; фосфор; водорозчинні хлориди; фосфорвмісні речовини; марганець; активна кислотність; фосфатиди; ерукова кислота в олії; сечовина; загальна енергетична поживність; активность інгібіторів трипсину; глюкоза; сахароза; лігнін; целюлоза; сума геміцелюлози та крохмалю.

Випробування на відповідність державним стандартам та іншим нормативним документам (як національним, так і гармонізованим з європейськими) виконуються кваліфікованими фахівцями з використанням діючих стандартів, сучасних методів та обладнання.

Випробувальний центр гарантує забезпечення достовірності та точності результатів випробувань продукції та дотримання термінів виконання випробувань, зазначають у ДП «Черкасистандартметрологія».

Погода
Погода у Черкасах

вологість:

тиск:

вітер: