ПОРТАЛ
31 серпня 2016, 18:29

Перекладач


перекласти з:

перекласти на:

Неприбуткові організації мають підтвердити свій статус у податкових інспекціях

16 вересня спливає термін надсилання органами фіскальної служби письмових запитів неприбутковим організаціям щодо підтвердження статусу, на які останні повинні надати відповідь протягом місяця з дня отримання. Тобто граничним терміном надання відповідей є 16 жовтня 2016 року.

Неприбуткові організації мають підтвердити свій статус у податкових інспекціях

Згідно п.133.4.1 ст.133 Податкового кодексу України неприбутковим підприємством, установою та організацією може бути неприбуткова організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Ця вимога не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Така організація має бути внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

До нового Реєстру, порядок ведення якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. №440, підлягатимуть включенню неприбуткові організації, що відповідають вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та мають статус юридичної особи

Неприбуткові організації, які не приведуть у відповідність документи вимогам ст.133.4 ст.133 Податкового кодексу України, залишаються в Реєстрі до кінця 2016 року, а з 1 січня 2017 року виключаються з Реєстру неприбуткових організацій.

Вищевказані процедури взагалі не стосуються організацій, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до №755-IV.