ПОРТАЛ
17 січня 2017, 16:36

Перекладач


перекласти з:

перекласти на:

Податкові перевірки-2017: що нового?

Матеріал підготовлено в рамках співпраці   
порталу «Діловий регіон» з Громадською радою  
при Головному управлінні ДФС у Черкаській області   

<b>Податкові перевірки-2017: що нового? </b>

Детально про податковий контроль у 2017 році розповів начальник юридичного управління Головного управління ДФС у Черкаській області Сергій Гришко.

Починаючи з 1 січня 2017 року платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено ПКУ). До 1 січня 2017 року вказаний термін становив один місяць.

Зустрічна звірка

У разі проведення зустрічної звірки цей термін становить тепер 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Документальне підтвердження цієї інформації на вимогу контролюючого органу може бути надано в електронному або паперовому вигляді на вибір платника податків. До 1 січня 2017 року вказаний термін становив один місяць.

Під час проведення зустрічної звірки контролюючий орган з'ясовує лише питання, зазначені у письмовому запиті на проведення зустрічної звірки. Заборонено повторне здійснення зустрічних звірок з одного і того самого питання

Контролюючим органам надано право проводити позапланові перевірки платників податків, які не надали для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту. Така перевірка проводиться виключно з питань, зазначених у запиті контролюючого органу. До 1 січня 2017 року складались довідки про неможливість проведення зустрічної звірки).

Камеральна перевірка

Предметом камеральної перевірки також може бути своєчасність подання податкових декларацій (розрахунків) та/або своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних у Єдиному реєстрі акцизних накладних, виправлення помилок у податкових накладних та/або своєчасність сплати узгодженої суми податкового (грошового) зобов'язання виключно на підставі даних, що зберігаються (опрацьовуються) у відповідних інформаційних базах.

Така перевірка проводиться з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Податкового кодексу України – 1095 днів.

Камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, – за днем їх фактичного подання.

Документальна планова перевірка

Згідно з внесеними змінами план-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки. Тобто план-графік документальних планових перевірок на 2018 рік буде оприлюднений до 25.12.2017.

Позапланова перевірка

Тепер при отриманні податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту – до 1 січня 2017 року вказаний термін становив 10 робочих днів, протягом 2016 року вказаний пункт не містив підстави проведення перевірки щодо порушення податкового законодавства.

Наказ про проведення документальної позапланової перевірки з підстав, зазначених у підпункті 78.1.5 ст. 78 Податкового кодексу України, видається:

у разі розгляду заперечення до акта перевірки та/або додаткових документів у порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, – контролюючим органом, який проводив перевірку;

під час проведення процедури адміністративного оскарження – контролюючим органом вищого рівня, який розглядає скаргу платника податків.

Проведення документальних позапланових перевірок з підстав визначених пунктом 78.1.9. ст. 78 ПКУ передбачає умову: ненадання таким платником податків протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання письмового запиту контролюючого органу, в якому зазначається інформація із скарги, пояснень та документального підтвердження на цей запит

З 1 січня контролюючі органи мають право проводити документальні позапланові перевірки з підстав отримання судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки винесену ними відповідно до закону – до 01.01.2017 року існувала заборона на такі перевірки.

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу виключно на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, оформленого наказом, та за умови вручення платнику податків (його представнику) у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу, копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки. (надіслання) – до 01.01.2017 року проведення такої перевірки відбувалась за умови надіслання копії наказу.

Відмова платника у перевірці

Тепер, у разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки посадовими (службовими) особами контролюючого органу за місцем проведення перевірки, невідкладно складається у двох примірниках акт, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови, один примірник якого вручається під підпис, відразу після його складання, платнику податків та/або уповноваженій особі платника податків.

Посадова (службова) особа платника податків (його представник або особа, яка фактично проводить розрахункові операції) має право надати свої письмові пояснення до складеного контролюючим органом акта.

У разі відмови платника податків та/або його посадових (службових) осіб (представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) підписати акт, що засвідчує факт відмови у допуску до проведення перевірки, посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, що засвідчує факт відмови в отриманні акта та/або наданні письмових пояснень до нього.

Заперечення до акту перевірки

Подовжений термін розгляду заперечень до акту у разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки. Заперечення та/або додаткові документи розглядаються контролюючим органом протягом семи робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях) – до 01.01.2017 року заперечення розглядались протягом 5 робочих днів.

У разі якщо платник податків виявив бажання брати участь у розгляді його заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів, контролюючий орган зобов'язаний повідомити такому платнику податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень та/або листа про надання додаткових документів, але не пізніше ніж за чотири робочі дні до дня їх розгляду.

Вказані правовідносини регулюються статтями 73, 75, 77, 78, 79, 81, 86 Податкового кодексу України.

Спеціальний відеоогляд на тему надання податкових консультацій у 2017 році, проведення перевірок, оскарження рішень та погашення податкового боргу можна переглянути на каналі Головного управління ДФС у Черкаській області «Допомога платнику» в YouTube.