Якість та безпечність вирощеного підтвердить випробувальний центр

Сільське господарство

На полях області тривають підживлення посівів, захист рослин від шкідників та інші сільгоспроботи для забезпечення високого урожаю. Незабаром настане пора збирання вирощеного.

Ukrainian English Russian

Випробувальний центр ДП «Черкасистандартметрологія» проводить оцінку відповідності зернових, зернобобових культур та продуктів переробки вимогам чинного законодавства та нормативної документації.

Випробувальний центр акредитований Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» (ISO/IEC 17025:2005, IDT), має сертифіковану систему управління якістю та оснащений сучасним устаткуванням, яке дає змогу визначати показники якості та безпеки інструментальними методами в терміни, прийнятні для замовників.

Сфера акредитації центру містить методи, включені до Переліку референс-методик відбору зразків та їхніх досліджень (випробувань), що повинні застосовуватися в арбітражних дослідженнях об’єктів санітарних заходів.

Випробування зернових, зернобобових культур та продуктів переробки проводяться за такими показниками:

- визначення питомої активності радіонуклідів (цезію-137) та (стронцію-90) методом сцинтиляційного детектування;

- визначення мікотоксинів (афлатоксини В1, М1, сума В1,В2,G1,G2; дезоксиніваленол; зеараленон; патулін; Т-2 токсин; охратоксин А; фумонізини В1, В2) методами ВЕРХ, ІФА, ТШХ;

- визначення вмісту пестицидів методом ГРХ (групи похідних симтриазинів, групи синтетичних піретроїдів, фосфорорганічних пестицидів, хлорорганічних пестицидів);

- визначення гліфосату методом ВЕРХ;

- визначення вмісту токсичних елементів (кадмію, міді, свинцю, цинку, миш'яку, ртуті);

- визначення вмісту бенз(а)пірену;

- визначення вмісту зернової та смітної домішки;

- визначення білку, білкових речовин, протеїну, азоту;

- визначення глікозидів синильної кислоти;

- визначення крупності;

- визначення якості та кількості клейковини;

- визначення вмісту глюкозинолатів у насінні хрестоцвітних культур;

- визначення вмісту ерукової кислоти;

визначення вмісту смітної домішки;

-визначення зараженості шкідниками;

- визначення кислотного числа олії;

- визначення масової частки вологи;

- визначення масової частки олії у перерахунку на суху речовину;

- визначення органолептичних показників;

- визначення смітної та олійної домішок тощо.

Погода
Погода у Черкасах

вологість:

тиск:

вітер: