Затверджено нові правила спрощеного підходу для контролю за виробництвом

Промисловість

Затверджено нові Правила застосування спрощеного підходу до розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). Згідно з текстом наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24 квітня 2020 N784 Правила визначають сутність та умови застосування спрощеного підходу до розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), а також види потужностей, на яких він може застосовуватися.

Ukrainian English Russian

Оператори ринку можуть застосовувати спрощений підхід до розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур у всіх випадках, які дають змогу контролювати небезпечні фактори під час виробництва та/або обігу кормів.

Під час розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, оператори ринку повинні враховувати такі фактори:

1) система НАССР стосується виключно до безпечності кормів, а не їхньої якості;

2) система НАССР є запобіжним інструментом контролю небезпечних факторів;

3) можливість застосування спрощеного підходу залежно від виду технологічних процесів, видів кормів, застосування методичних настанов, належності потужності до категорії малих потужностей (потужності, які мають не більше п’яти осіб робочого персоналу);

4) невід’ємною частиною та основою системи НАССР є заходи контролю, що складаються з програм-передумов. Програми-передумови є обов’язковими та призначені для ефективного функціонування системи безпечності кормів та контролю за небезпечними факторами і повинні бути розроблені, задокументовані та повністю впроваджені операторами ринку перед застосуванням системи НАССР. Сфера застосування програм-передумов повинна охоплювати всі потенційні загрози безпечності, зокрема:

планування потужності, вимоги до приміщень та обладнання; вимоги до сировини та постачальників; безпечне поводження з кормами (включно з пакуванням, зберіганням та транспортуванням); поводження з відходами;

процедури контролю шкідників; прибирання та дезінфекція; безпечність води;

додержання температурних режимів (якщо це впливає на безпечність кормів);

здоров’я та гігієна персоналу, відвідувачів; навчання;

5) методичні настанови з впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, розроблені об’єднаннями операторів ринку відповідно до статті 13 Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», можуть установлювати додаткові вимоги, які не передбачені законодавством про корми.

Застосування методичних настанов операторами ринку є добровільним. Оператори ринку можуть застосовувати методичні настанови повністю чи окремі їхні положення, які краще відповідають особливостям потужності.

Оператор ринку зобов’язаний забезпечити впровадження процедури спрощеного підходу до розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАССР, за умов визначення процесів, що мають вирішальне значення для безпечності кормів; запровадження ефективних процедур контролю зазначених процесів; здійснення перевірки процедур контролю оператором ринку з метою забезпечення їхньої ефективності. Оператори ринку зобов’язані впровадити процедури верифікації та документування заходів, які стосуються реалізації принципів НАССР. Якщо під час внесення змін у процес або верифікацію встановлено наявність критичних контрольних точок — застосуванню підлягатимуть усі принципи НАССР.

Застосування спрощеного підходу до впровадження процедур, заснованих на принципах системи НАССР, повинно забезпечити виконання вимог законодавства про корми, надати операторам ринку необхідні засоби для контролю всіх небезпечних факторів, характерних для їхньої продукції та процесів.

 

Погода
Погода у Черкасах

вологість:

тиск:

вітер: