ПОРТАЛ
23 серпня 2016, 10:28

Перекладач


перекласти з:

перекласти на:

Калібруванню чи повірці підлягають еталони?

Законодавчі зміни у сфері метрологічної діяльності часом викликають у виробників ряд запитань, пов’язаних з їх практичною реалізацією. Серед таких і питання калібрування та повірки еталонів.

Калібруванню чи повірці підлягають еталони?

Як роз’яснили у ДП «Черкасистандартметрологія», еталон – це реалізація визначення даної величини із встановленим значенням величини та пов’язаною з ним невизначеністю вимірювання, що використовується як основа для порівняння.

Калібрування – сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величин, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу.

«Отже, забезпечення реалізації визначення даної величини із встановленим значенням величини та пов’язаною з ним невизначеністю вимірювання можливе шляхом калібрування. З огляду на викладене, еталони підлягають калібруванню», - наголошують фахівці підприємства.

Проведення повірки еталона, як засобу вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), можливе за наявності письмового звернення замовника. У ньому має бути зазначено, що такий еталон застосовується як ЗВТ та не використовується для контролю чи визначення метрологічних характеристик інших ЗВТ (в тому числі для повірки чи калібрування).

Калібрувальна лабораторія ДП «Черкасистандартметрологія» акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» (атестат про акредитацію зареєстрований у Реєстрі калібрувальних лабораторій 22.06.2013 за № 4К033).

Калібрувальна лабораторія проводить калібрування засобів вимірювальної техніки та еталонів відповідно до сфери акредитації та із забезпеченням документально підтвердженої простежуваності своїх еталонів до національних еталонів відповідних одиниць вимірювань.

Форма заявки на калібрування розміщена за електронною адресою. Для отримання додаткової інформації звертайтесь за телефоном (0472) 45-80-08.