ПОРТАЛ
1 березня 2017, 14:08

Перекладач


перекласти з:

перекласти на:

Податковий календар на березень

Податковий календар на березень 2017 року оприлюднив visnuk.com.ua.

<b>Податковий календар на березень</b>

Середа, 1 березня 2017

Останній день подання

- податкової декларації з податку на прибуток підприємства за 2016 р. платниками, у яких податковий період дорівнює року;

- розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за 2016 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року;

- розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби за 2016 р. платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року;

- звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2016 р. ;

- податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця за 2016 р. платниками, віднесеними до першої та другої груп.

Четвер, 2 березня 2017

Останній день сплати

- акцизного податку за січень;

- податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень;

- податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за січень на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за січень;

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за січень;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за січень;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за січень;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за січень;

плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за січень;

- ПДВ за січень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

Четвер, 9 березня 2017

Останній день подання

- звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за лютий (форма № 1-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за лютий (форма № 2-РС);

- звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за лютий (форма № 3-РС);

- звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі за лютий (форма № 1-ОА);

- звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі за лютий (форма № 1-ОТ).

П’ятниця, 10 березня 2017

Останній день сплати

- податку на прибуток підприємства платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року, за 2016 р.

Середа, 15 березня 2017

Останній день подання

- звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за лютий (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за лютий.

Четвер, 16 березня 2017

Останній день подання

- заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з ІІ кварталу та розрахунку доходу за попередній календарний рік.

Понеділок, 20 березня 2017

Останній день подання

- декларації акцизного податку за лютий;

- податкової декларації з ПДВ за лютий платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- податкової декларації рентної плати за лютий з розрахунком:

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за лютий у разі неподання податкової декларації на 2017 р. ;

- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма № Д4 (місячна)) за лютий.

Останній день сплати

- доплати (у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку, за лютий;

- авансового внеску з єдиного податку на березень платниками, віднесеними до першої та другої груп;

- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за лютий (крім гірничих підприємств).

Вівторок, 21 березня 2017

Останній день подання

- заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з ІІ кварталу.

Вівторок, 28 березня 2017

Останній день сплати

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за лютий.

Четвер, 30 березня 2017

Останній день сплати

- акцизного податку за лютий;

- податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий;

- податку на доходи фізичних осіб із загальної суми процентів, нарахованих за лютий на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки;

- військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий;

- рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за лютий;

- рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за лютий;

- рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами за лютий;

- рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за лютий;

- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за лютий;

- ПДВ за лютий платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.