ПОРТАЛ
Податки

Податкові новини

Податковий календар

5 серпня, вівторок Останній день сплати
 • авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за третю декаду липня
8 серпня, п'ятниця Останній день подання
 • звіту про суми податкових пільг за ІІ квартал
11 серпня, понеділок Останній день подання
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємства за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу1
 • податкової декларації з ПДВ за II квартал платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу
 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ІI квартал (форма № 1ДФ)
 • розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за півріччя
 • розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • податкової декларації платника єдиного податку — юридичної особи за півріччя
 • податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця за півріччя платниками, віднесеними до третьої та п’ятої груп
 • податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами — підприємцями, які перейшли з ІІ кварталу зі спрощеної системи оподаткування на загальну та які зареєструвалися протягом ІІ кварталу і не обрали спрощеної системи оподаткування
 • податкової декларації з податку на прибуток банку за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється територіальним органом Міндоходів України, за півріччя платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу
 • декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать спільному підприємству з іноземними інвестиціями — резиденту України і знаходяться за її межами, за півріччя  
 • декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за II квартал
 • податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за півріччя
 • податкової декларації збору за спеціальне використання води за півріччя
 • податкового розрахунку з плати за користування надрами за ІІ квартал
 • податкової декларації екологічного податку за ІІ квартал
 • податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя
 • податкової декларації туристичного збору за півріччя

_______________
1Згідно з п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України платник податку на прибуток подає разом із відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств, які подають тільки річну фінансову звітність).

14 серпня, четвер Останній день сплати
 • авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб фізичними особами — підприємцями від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
15 серпня, п'ятниця Останній день подання
 • звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за липень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки
Останній день сплати
 • авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за першу декаду серпня
 • збору за провадження торговельної діяльності; діяльності з надання платних послуг; торгівлі валютними цінностями (з придбанням торгового патенту) за вересень
19 серпня, вівторок Останній день сплати
 • податку на прибуток підприємства за II квартал
 • ПДВ за II квартал платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу
 • частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за II квартал
 • єдиного податку за ІІ квартал платниками, віднесеними до третьої — шостої груп
 • єдиного податку із сум доходів, що оподаткуються за ставкою 15% і задекларовані фізичними особами — підприємцями, за ІІ квартал
 • податку на доходи фізичних осіб фізичними особами — підприємцями від провадження господарської діяльності, які перейшли з ІІ кварталу зі спрощеної системи оподаткування на загальну та які зареєструвалися протягом ІІ кварталу і не обрали спрощеної системи оподаткування
 • особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами за II квартал
 • збору за спеціальне використання лісових ресурсів за ІІ квартал
 • збору за спеціальне використання води за ІІ квартал
 • плати за користування надрами за ІІ квартал
 • екологічного податку за ІІ квартал
 • збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІ квартал
 • туристичного збору за ІІ квартал
20 серпня, середа Останній день подання
 • податкової декларації з ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
 • копій записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за липень в електронному вигляді усіма платниками ПДВ
 • декларації акцизного податку за липень
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів роботодавцями за липень (форма № Д4 (місячна))
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за липень платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі в липні
 • розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства за липень
 • податкового розрахунку з плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за липень
 • податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України за липень
 • податкових розрахунків рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за липень
 • податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками за липень
 • податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за липень
Останній день сплати
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за липень (крім гірничих підприємств)
 • авансового внеску з єдиного податку за серпень платниками, віднесеними до першої та другої груп
 • доплати (за потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби після реалізації тютюнової продукції2

_____________
2Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, що діють відповідно до норм Податкового кодексу України (пп. 222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу).

22 серпня, п'ятниця Останній день сплати
 • авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за другу декаду серпня
28 серпня, четвер Останній день сплати
 • єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування гірничими підприємствами за липень
29 серпня, п'ятниця Останній день подання
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємств виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2013 р. по 30.06.2014 р.
Останній день сплати
 • авансових внесків з податку на прибуток підприємств за серпень
 • ПДВ за липень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
 • акцизного податку за липень
 • податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за липень
 • збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства за липень
 • земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (крім фізичних осіб) за липень
 • фіксованого сільськогосподарського податку за липень
 • плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за липень
 • збору за користування радіочастотним ресурсом України за липень
 • остаточної суми рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, за транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за липень з урахуванням фактично сплачених авансових платежів
 • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками за липень
 • збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за липень


Джерело: www.visnuk.com.ua
05.08.2014 Як отримати довідку про доходи?
04.08.2014 Єдинники можуть займатись лише зазначеною в облікових документах діяльністю
31.07.2014 “Спрощенці” можуть бути платниками ПДВ
30.07.2014 Які штрафи за несвоєчасну сплату податку на доходи фізосіб?
29.07.2014 За яких умов не є доходом помилково зараховані та повернуті готівкові кошти
28.07.2014 Пільгу щодо земельного податку мають не всі категорії пенсіонерів
18.07.2014 Як отримати ідентифікаційний номер на дитину?
17.07.2014 Змінився порядок покупки та обороту спирту
16.07.2014 До 1 серпня необхідно сплатити податок за результатами річного декларування
15.07.2014 Які доходи оподатковуються за прогресивною шкалою?
11.07.2014 Довідка про доходи осіб, які здійснюють незалежну профдіяльність, надається тільки за звітний рік
10.07.2014 Які граничні терміни звітності та сплати податків за І півріччя
09.07.2014 Відтепер спрощено процедуру припинення підприємницької діяльності
08.07.2014 Календар платника єдиного податку-2014
04.07.2014 При сплаті збору за використання води пам’ятайте про нові ставки
03.07.2014 Доходи, отримані за "військовими" облігаціями, не оподатковуються
02.07.2014 Працюючий пенсіонер має право на податкову соціальну пільгу
01.07.2014 За прощений кредитором борг необхідно сплатити податки
26.06.2014 Нові форми документів для отримання електронного цифрового підпису
25.06.2014 Мінімальні ціни на алкогольні напої зросли
25.06.2014 З червня оновлено порядок обліку платників податків і зборів
24.06.2014 Податківці можуть перевіряти підприємців за неосновним місцем обліку
24.06.2014 Мобілізовані особи звільняються від сплати податків та зборів
20.06.2014 З 1 липня оподатковуватимуться відсотки за депозитами
19.06.2014 27 червня - останній день сплати ПДВ за травень
18.06.2014 Строки сплати митних платежів
16.06.2014 Що робити, якщо продавець відмовляється надати податкову накладну?
13.06.2014 Чи потрібно звітувати в податкову підприємцю, який призупиняє діяльність?
13.06.2014 Багатодітні батьки мають право на пільгу з податку на доходи фізосіб
12.06.2014 Хто може скористатися пільгами зі сплати земельного податку?
10.06.2014 Юрособи мають здійснити перерахунок податку на нерухоме майно до 30 липня
06.06.2014 Громадянин може обрати ділянку для застосування пільги по земельному податку
06.06.2014 Для переходу на спрощену систему оподаткування з III кварталу подайте заяву до 13 червня
05.06.2014 “Єдинник”, який перевищив обсягу доходу, має перейти на “вищу” групу
04.06.2014 Право використання режиму тимчасового ввезення може бути передано іншій особі
30.05.2014 Дії платника ПДВ у разі відмови продавця надати податкову накладну
30.05.2014 Які умови отримання податкової соціальної пільги?
29.05.2014 Коли оподатковується вартість отриманих від роботодавця подарункових сертифікатів
27.05.2014 Які митні реформи ініціюють у Міндоходів
27.05.2014 Кабмін схвалив проект закону про податковий компроміс
23.05.2014 За яких умов ФОП може бути платником єдиного податку ІІ групи?
22.05.2014 Дії єдинщика у разі перевищення обсягу доходу
22.05.2014 Податок на нерухомість за новими правилами громадяни сплачуватимуть у 2015 році
21.05.2014 Як отримати ліцензію на здійснення митної брокерської діяльності
20.05.2014 Митники нагадали про зміни при ввезенні транспорту
19.05.2014 Корисні онлайн-сервіси Міндоходів
16.05.2014 Українські митники готові до видачі сертифікатів форми EUR1
16.05.2014 Як нараховувати пеню при самостійному виправленні помилок у податковій звітності
15.05.2014 Мобілізовані підприємці не платитимуть єдиний податок та ЄСВ
14.05.2014 Як швидко та безкоштовно отримати електронний цифровий підпис?
12.05.2014 Отримати довідку про відсутність податкових боргів можна онлайн
08.05.2014 Як платнику, що звітує в електронному форматі, подати пояснення до декларації?
08.05.2014 За період відпустки та хвороби підприємці не сплачують єдиний податок
06.05.2014 Для здійснення торгівлі у межах ринку патент не потрібен
05.05.2014 Шкідливі звички знову дорожчають
30.04.2014 Які податки зростуть у зв’язку з антикризовими законами
29.04.2014 Що робити у разі помилково поданої податкової звітності
29.04.2014 Сплата податкового зобов’язання може здійснюватися за рахунок переплат
28.04.2014 Громадянин, який одночасно з пенсією отримує зарплату, має право на ПСП
25.04.2014 Благодійна допомога на лікування не оподатковується
24.04.2014 Пенсіонери-спрощенці не платять ЄСВ
24.04.2014 Чи можна подавати уточнюючу декларацію на податкову знижку?
23.04.2014 У яких випадках оподатковуються профспілкові подарунки?
22.04.2014 Як громадянину отримати довідку про власні доходи?
18.04.2014 Як працюватимуть центри обслуговування платників у святкові дні?
18.04.2014 Куди подавати декларацію у разі зміни адреси?
17.04.2014 Який розмір мінімального ЄСВ для підприємців-спрощенців за І квартал
17.04.2014 Куди можна поскаржитися на працівників Міндоходів?
16.04.2014 Коли ЄСВ сплачувати не потрібно?
15.04.2014 Працюючий пенсіонер має право на податкову соціальну пільгу
14.04.2014 Як розраховувати податок на нерухомість за новими правилами
11.04.2014 В яких випадках громадянам потрібно декларувати свої доходи?
11.04.2014 Правила оформлення податкової декларації
11.04.2014 Змінено порядок оподаткування пасивних доходів
10.04.2014 За несвоєчасне інформування про зміну посадових осіб юрособам загрожує штраф
09.04.2014 Міндоходів скасовує критерії оцінки ефективності проведених перевірок
07.04.2014 Благодійники можуть отримати податкову знижку
04.04.2014 У яких випадках підприємці-пенсіонери не звільняються від сплати ЄСВ
04.04.2014 Інвестиційні доходи підлягають декларуванню
03.04.2014 Коли сплачувати збір за спеціальне використання лісових ресурсів
03.04.2014 За здійснення діяльності, не зазначеної у реєстрі, єдинники платять додатково
01.04.2014 Перевірки ЗМІ відкладуть на післявиборчий період
01.04.2014 Працюючий студент може отримати податкову соціальну пільгу
31.03.2014 З 1 квітня діятиме нова норма звіту 1 ДФ
28.03.2014 Термін сплати податків не переноситься через вихідні або святкові дні
27.03.2014 Який розмір податкової соціальної пільги цього року
27.03.2014 За несвоєчасну сплату податкового боргу стягується штраф та пеня
27.03.2014 Правила митного контролю: обираємо «зелений коридор»
25.03.2014 За яких умов дохід від продажу житла не оподатковується
24.03.2014 Приватні підприємці мають право на застосування податкової знижки
20.03.2014 В яких випадках можна скористатися правом на відпустку
20.03.2014 Підприємці можуть реєструватися платниками ПДВ і за відсутності оподатковуваних операцій
19.03.2014 Скористатись правом на податкову знижку можна до кінця року
19.03.2014 Платник податків може ініціювати проведення електронної перевірки
18.03.2014 Звітність з єдиного внеску як і раніше подається до органів доходів і зборів
17.03.2014 Як отримати податкову соціальну пільгу?
17.03.2014 Спадок, отриманий від батьків, не оподатковується
14.03.2014 Які обмеження діють щодо нарахування податкової знижки
13.03.2014 Знижувати ставки єдиного соцвнеску поки що не будуть
13.03.2014 Доходи від репетиторських послуг необхідно декларувати
12.03.2014 Новий сервіс Міндоходів допоможе уникнути помилок в електронній звітності
12.03.2014 Чи сплачує податок фізособа за проданий автомобіль?
11.03.2014 Що таке незалежна професійна діяльність і як вона оподатковується?
07.03.2014 Чи має платити податок за продане авто фізособа
07.03.2014 Як перевірити відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ
06.03.2014 Коли подавати декларацію та сплачувати податок самозайнятим особам
05.03.2014 Запрацював новий онлайн-сервіс Міндоходів “Реєстр страхувальників”
05.03.2014 З 1 березня діє нова форма податкової накладної
04.03.2014 Доходи від підприємницької та незалежної профдіяльності вказують в одній декларації
03.03.2014 Як отримати податкову соціальну пільгу?
28.02.2014 З 1 березня акциз на спиртні напої зросте майже на 14%
28.02.2014 Які витрати можна включати до податкової знижки
26.02.2014 Альтернативне паливо з деревини при експорті не підлягає екологічному контролю
26.02.2014 Як отримати дублікат повідомлення про взяття на облік платника ЄСВ
25.02.2014 Дохід від репетиторських послуг необхідно задекларувати
24.02.2014 Громадяни мають змогу задекларувати доходи в режимі он-лайн
21.02.2014 Продаєте власноруч вирощену продукцію – подбайте про відповідну довідку
18.02.2014 Як оподатковувати іноземні доходи
17.02.2014 Як отримати довідку про відсутність заборгованості зі сплати ЄВ
17.02.2014 Ініціатива Міндоходів: новий механізм для митних розрахунків
16.02.2014 Коли не подається декларація про майновий стан і доходи
14.02.2014 Міндоходівці оновили форму квитанції про прийняття податків і зборів
13.02.2014 Квитанції №2 про прийняття звітності платники отримають найближчим часом
12.02.2014 При виїзді за кордон на постійне місце проживання необхідно подати декларацію
11.02.2014 Звітувати про прибуток підприємства потрібно за новою формою
10.02.2014 Декларацію з плати за землю потрібно подати до 20 лютого
10.02.2014 Які підстави для проведення документальних позапланових перевірок
07.02.2014 До 3 березня центри обслуговування платників працюватимуть довше
06.02.2014 Як оподатковуються доходи від спадщини або подарунку
05.02.2014 Яка сума штрафу за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності?
04.02.2014 Коли подавати звітність з податку на прибуток
03.02.2014 Єдинники 1 і 2 групи мають прозвітувати до 3 березня
03.02.2014 Коли не подається декларація по майновий стан і доходи
31.01.2014 Податок на нерухомість: хто і скільки має сплачувати за житлові квадрати
30.01.2014 Кому та в які терміни подавати підприємцям річний звіт з ЄСВ
30.01.2014 Як змінились цього року ставки єдиного податку для фізосіб-підприємців?
29.01.2014 Сплачувати митні платежі можна авансом
28.01.2014 У січні розмір мінімального страхового внеску збільшився
27.01.2014 Бланк свідоцтва платника єдиного податку підлягає обов’язковому поверненню
24.01.2014 Міндоходів не збиратиме персональних даних клієнтів страхових компаній